fredag 2 april 2021

Inför vecka 15

Så är då påsklovet här! Välförtjänt, så bra som vi jobbat på sista veckorna, trots att dessa veckor till mycket stor del, präglats av pandemin, och periodvis ganska hög frånvaro, bland både personal och elever. 
Så passa på att njuta av ledigheten, och var ute mycket i friska luften, så vi är redo för terminens slutspurt, när vi ses igen.

Om ditt barn är hemma med milda symptom, eller för att någon annan i familjen är positiv för covid-19, försök att påminna och stötta ditt barn med att jobba med lite skolarbete hemma. Det är för deras skull vi lägger mycket arbete på att se till att det finns uppgifter digitalt, så de inte tappar för mycket av skolarbetet. Vi har nu sett att det för en del elever, med mycket frånvaro, blir riktigt tufft att ta igen det arbete vi gjort i skolan, om man inte arbetat med något hemma. 

Under vecka 15, kommer vi ha prov på vikingatiden (se nedan vilken dag som gäller för respektive grupp). Vi har repeterat på flera olika sätt, spelat Jeopardy, tittat på filmer och tränat begrepp med hjälp av olika spel. Det finns även mycket olika material och länkar i classroom för eleverna att använda för att läsa på.

I matematik, där vi jobbat med klockan nu under ett par veckor, ser vi att det är relativt många elever, som inte är tillräckligt säkra på både analog och digital klocka. Vi uppmanar er att hjälpa eleverna att träna, för det är ju kunskap, som egentligen bör vara befäst när man kommer upp till mellanstadiet.
Efter lovet kommer vi börja arbeta med tidsskillnad, och då kommer eleverna behöva kunna klockan, för att kunna genomföra uppgifterna.

I svenskan kommer arbetet med ordklasser fortsätta, och  det är substantiv, verb och adjektiv som vi gått igenom, och kommer träna vidare på. Vi kommer också börja titta på olika elevtexter, och se hur de ser ut i förhållande till kunskapskraven, för att eleverna ska få träna på hur innehåll och struktur bör se ut i t.ex. en berättande text.

På NO-lektionerna har 4A och 4C påbörjat området vatten och luft, och 4B gör detsamma, så snart kapitlet om naturen på vintern, är avslutat.

Övrigt:

Under veckan som varit, har vi haft ett par incidenter med rasistiskt inslag, vilket absolut inte är acceptabelt. Vi har givetvis rett ut det som inträffat, men vi vill gärna att ni alla pratar om hemma, att det absolut inte är ok med sådant. 
Passa även på att prata allmänt om hur man är mot andra människor, både i verkliga livet och på nätet. Vi vet att det förekommer en hel del otrevliga kommentarer mot varandra, på t.ex. snapchat och andra medier, där våra elever håller till. Vissa av dessa händelser, reder inte eleverna ut själva hemma, utan det "tas med" till skolan, där det ibland fortsätter på olika sätt. Tyvärr blir det en del tjafs om sådant här, och det blir svårt för oss att lösa alla sådana här saker, och det går en del undervisningstid till detta. Uppmana gärna ditt barn att ta skärmdumpar om det är så att det blir otrevliga kommentarer på något forum, då kan även du som förälder se vad som sker, och kan hjälpa till att lösa det. Då är det enklare att få slut på sådana saker.

Läxor till vecka 15:

Det har varit lite slarv med läxorna för en del elever under en period, så ni behöver påminna era barn om att de görs, och att de görs i tid. 

Läxförhöret på klockan:

4B och 4C har sitt förhör vecka 15 istället för veckan som var. Detta för att det var så många elever borta veckan innan lovet. Eleverna använder sig av våra digitala plattformar Elevspel och NOMP, för att träna. Där finns upplagda uppdrag med klockan, som ska användas i första hand när man tränar, för där ser vi vad eleverna gör, och hur det går för dem.
Vill/behöver man träna mer så finns fler digitala plattformar att använda. Länkar i classroom matematik.

4A:

tisdag 13/4:
So-prov:
vikingatiden. Eleverna kan repetera med hjälp av texten i grundboken, filmer, arbetsboken, samt andra länkar. Allt material finns i classroom.

torsdag 15/4: 
Matteläxa:
  Förhör på klockan för de elever som inte gjorde det veckan innan lovet. Se information högre upp.

fredag 16/4:
Engelska:
 glosor - vara säker på glosorna när det gäller uttal, betydelse och stavning. Även skriva fem meningar i ett dokument på datorn och dela med Betty. Glosorna har eleverna fått i pappersform, och de finns även i classroom.

4B:

onsdag 14/4: 
Lämna tillbaka boken om Sixten.

torsdag 15/4:
Matteläxa: se information högre upp.

Engelska: glosor - vara säker på glosorna när det gäller uttal, betydelse och stavning. Även skriva fem meningar. Glosorna har eleverna fått i pappersform, och de finns även i classroom.

fredag 16/4:
So-prov: vikingatiden. Eleverna kan repetera med hjälp av texten i grundboken, filmer, arbetsboken, samt andra länkar. Allt material finns i classroom.

4C:

torsdag 15/4:  
Matteläxa: se information högre upp. 
SO-prov:
vikingatiden
Läsläxa: Fortsättning på läsprojektet, Noelias revansch – länk finns i Classroom.

fredag 16/4:
Engelska: glosor - vara säker på glosorna när det gäller uttal, betydelse och stavning. Även skriva fem meningar. Glosorna har eleverna fått i pappersform, och de finns även i classroom.

/Betty, Besna och Frida

Vi önskar er alla en Glad påsk och ett härligt påsklov!


måndag 29 mars 2021

Uppdatering gällande 4B:s läxor

I helgens inlägg, missade vi att skriva med att 4B, har NO-diagnos nu på torsdag 1/4. Det är på kapitel 4 Naturen på vintern. Eleverna har vetat om  att de har diagnosen på torsdag. I classroom 4B, under vecka 12, finns material att använda för att repetera. 

/Betty, Besna och Frida

fredag 26 mars 2021

Inför vecka 13

En vecka, med bara fyra dagar och sen är det dags för lite ledighet. Veckorna går verkligen snabbt nu, mot terminens slut, och mot sommaren.
Denna sista vecka innan lovet, kommer vi i SO, repetera vikingatiden, som vi ska ha prov på veckan efter lovet. Tanken var att vi skulle haft det nästa vecka, men vi har skjutit fram det, till veckan efter lovet.
I matematik, jobbar vi med tid, och första delen i det arbetet är både analoga och digitala klockan, och att bli säker på det. Det är ju en viktig kunskap att ha med sig.

I svenskan kommer arbetet med ordklasser fortsätta, både under nästa vecka, och efter lovet. Nu arbetar vi med verb, och sen är det adjektiv som står på tur. 

På engelskan jobbar tittar vi på två olika serier, och arbetar med uppgifter till filmerna, för att träna på att förstå talad och skriven engelska. Utöver det, tränar vi på att prata genom att använda olika muntliga övningar och sjunga enkla engelska sånger. Vi har även börjat stämma av lite med hjälp av Skolverkets bedömningstöd. 

Övrigt:

Med anledning av pandemin, finns nu riktlinjer i kommunen, för hur information ska kommuniceras ut till er vårdnadshavare. Den informationen hittar ni i bifogad länk här nedan.

https://www.odeshog.se/5.a1adab61784afbba172bbdf.html

Läxor till vecka 13:

MATTELÄXA:
Alla tre grupperna har i matteläxa att under vecka 12 och 13, att träna på klockan, både analog och digital klocka. Eleverna använder sig av våra digitala plattformar Elevspel och NOMP, för att träna. Där finns upplagda uppdrag med klockan, som ska användas i första hand när man tränar, för där ser vi vad eleverna gör, och hur det går för dem.
Vill/behöver man träna mer så finns fler digitala plattformar att använda. Länkar i classroom matematik.

Torsdag 1/4  kommer alla grupper ha ett större läxförhör på klockan.

4A:

onsdag 31/3: 
Läsläxa: eftersom vi har läst klart Solhjärtats hemlighet, är det ingen läsläxa, men de elever som inte är klara med alla uppgifter, ska göra klart dessa till onsdag. Är man hemma, skriver man i ett dokument och delar med Betty.

torsdag 1/4: 
Matteläxa:
se information högre upp.
Engelska: My pet, arbeta klart med alla uppgifter och lämna in, både digitala uppgifter och de arbetsblad som vi arbetat med.

4B:

onsdag 31/3: 
Läsläxa
i Sixten. Material finns i classroom "4B extra". Uppgifterna görs i skolan.

torsdag 1/4:
Matteläxa: se information högre upp.

-       4C:

torsdag 1/4:  
Matteläxa: se information högre upp. 
Läsläxa: Fortsättning på läsprojektet, Noelias revansch – länk finns i Classroom.
Engelska: My pet, arbeta klart med alla digitala uppdrag och lämna in: uppgift 1, 2, 3 och 4.

     Trevlig helg!

/Betty, Besna och Fridafredag 19 mars 2021

Inför vecka 12

I onsdags genomförde 4B och 4C lästestet från Skolverket. Det var två olika texter per elev, med tillhörande frågor, som skulle besvaras. Vi ägnade större delen av dagen till detta, och efter lunch fick eleverna svara på en enkät om sina läsvanor. 
Vi är otroligt stolta över hur fokuserade eleverna var, på uppgiften. Det var mycket god arbetsro i bägge klasserna, och de tog uppgiften på största allvar. De var själva mycket nöjda, men också trötta efteråt.

Övrigt arbete i veckan har bestått av SO-jobb om vikingatiden, som vi kommer avsluta under vecka 13, med ett prov.
I matten har vi startat kapitlet om tid och statistik, med en självskattning och ett mindre förtest för att se vad eleverna redan kan. Vi har även gjort en del bedömningsuppgifter från Skolverket, gällande huvudräkning- i de fyra räknesätten, för att stämma av elevernas kunskaper.
På engelskalektionerna ser vi två olika engelska serier och arbetar med uppgifter till dessa. Vi jobbar även med muntliga övningar.

Övrigt:
Vi får igen be er ta upp med era barn, om att är utomhus på rasterna. Det är mycket diskussioner med många av eleverna i årskurs 4, om att de inte ska uppehålla sig i kapprummen, där de kastar med olika saker, tar varandras kläder och gömmer samt är väldigt högljudda, även om en annan klass har pågående undervisning i intilliggande klassrum.
Det är inte ok, och vi vuxna som har rastvakt, får hela tiden gå in i kapprummen och föra dessa diskussioner med eleverna. Det tar otroligt mycket energi från oss vuxna att det ska förhandlas om vad som gäller, plus att vi även blir färre vuxna utomhus som cirkulerar. Det är tufft som det är, att försöka täcka av skolgården när det är rast, och den här biten, gör det ännu svårare. 

Påminnelse om att det är studiedag på måndag 22 mars, och eleverna är lediga från skolan.

Förekomst av smitta på Fridtjuv Bergskolan

Idag kan vi bekräfta att det förekommit coronasmitta på Fridtjuv Bergskolan i Ödeshögs tätort. Vi kommer inte att informera om namn på smittad pedagog eller vilken klass det gäller på grund av sekretess. Läget är under kontroll, smittspårning pågår och åtgärder har satts in.

Alla kan hjälpas åt för att hindra ytterligare smittspridning genom att låta de barn som visar förkylningssymptom få vara hemma. Alla helt friska barn är välkomna till skolan, som är öppen som vanligt.

Verksamheten fortsätter att följa gällande restriktioner: Tvättar händerna, använder handsprit och är noga med avstånd. Självklart stannar personal också hemma vid minsta symptom.

Jessica Bergstrand
Rektor för Fridtjuv Berg och Rök

Läxor:

MATTELÄXA:
Alla tre grupperna har i matteläxa att under vecka 12 och 13, träna på klockan, både analog och digital klocka. Eleverna använder sig av våra digitala plattformar Elevspel och NOMP, för att träna. Där finns upplagda uppdrag med klockan, som ska användas i första hand när man tränar, för där ser vi vad eleverna gör, och hur det går för dem.
Vill/behöver man träna mer så finns fler digitala plattformar att använda. Länkar i classroom matematik.
Torsdag 1/4 (vecka 13) kommer vi ha ett större läxförhör på klockan.

Fler läxor till vecka 12:

4A:
onsdag 24/3: Läsläxa i Solhjärtats hemlighet enligt lässchemat. Material finns i classroom svenska. Uppgifterna görs i skolan. 

fredag 26/4: Engelska glosor, eleverna har fått ett papper med glosor, som de ska träna på, samt välja 5 av orden och skriva meningar om.   

4B:
onsdag 24/3: Läsläxa i Sixten. Material finns i classroom "4B extra". Uppgifterna görs i skolan.

torsdag 25/3: Engelska glosor, eleverna har fått ett papper med glosor, som de ska träna på, samt välja 5 av orden och skriva meningar om. 

4C:
torsdag 25/3: Vi fortsätter läsa i Noelias hemlighet och svarar på frågorna som eleverna klistrar in i sin arbetsbok. 

fredag 26/3: Engelska glosor, eleverna har fått ett papper med glosor, som de ska träna på, samt välja 5 av orden och skriva meningar om.   

Trevlig helg!
/Betty, Besna och Frida


söndag 14 mars 2021

Inför vecka 11

I matematik kommer vi under nästa vecka påbörja arbetsområdet som handlar om tid och statistik. Det innebär att vi kommer träna på att avläsa klockan, både analogt och digitalt. Vi kommer även träna på att beräkna tidsskillnad, samt kunna avläsa och rita olika typer av diagram.

Under veckan kommer Skolverkets lässtudie att genomföras på skolan, för 4B och 4C. Eleverna kommer få läsa två olika texter och svara på frågor om texterna. Dessutom kommer de få svara på en enkät om sina läsvanor. Detta kommer ta en stor del av svensklektionerna, plus att vi också ska påbörja arbete med ordklasser, och då börjar vi med verb.

Alla tre grupperna kommer vid varsitt tillfälle, gå på påskvandring, som anordnas av kyrkan, och dessa vandringar kommer genomföras utomhus. 4A och 4C går på tisdag och 4B går på torsdag.

Läxor:

4A:
onsdag 17/3: Läsläxa i Solhjärtats hemlighet enligt lässchemat. Material finns i classroom svenska. Uppgifterna görs i skolan. 

torsdag 18/3: 
Matteläxa: arbetsblad som heter "Läxa 8".

4B:
onsdag 17/3: Läsläxa i Sixten. Material finns i classroom "4B extra". Uppgifterna görs i skolan.

torsdag 18/3: Matteläxa: arbetsblad som heter "Läxa 8".

4C:
torsdag 18/3: Vi fortsätter läsa i Noelias hemlighet och svarar på frågorna som eleverna klistrar in i sin arbetsbok. 

torsdag 18/3: Matteläxa: arbetsblad som heter "Läxa 8"

fredag 12/3: Engelska glosor, eleverna har fått ett papper med glosor, som de ska träna på, samt välja 5 av orden och skriva meningar om.  

lördag 6 mars 2021

Inför vecka 10

Vecka 10 är sista veckan vi arbetar med  området "de fyra räknesätten" i matematik. Därefter påbörjar vi ett kapitel som behandlar klockan, tid, datum, statistik samt tabeller och diagram.
I svenskan har eleverna arbetat flitigt med läsförståelse, både genom att återberätta och svara på frågor som går att hitta på raderna, mellan, och bortom raderna.
På engelskan har vi arbetat klart med olika arbeten, arbetat med muntliga framföranden, samt med olika digitala övningar, där eleverna fått titta på filmer och sedan arbetat på olika sätt med innehållet. Vi kommer börja titta på en engelsk serie, som heter Max`s movie, och arbeta med varje avsnitt på olika sätt.
SO-lektionerna innehåller fortsatt arbete med vikingatiden, där vi nu arbetat med Birka, Sveriges första stad, som låg på Björkö i Mälaren. Det var en viktig handelsplats under vikingatiden, och dit kom köpmän och hantverkare från hela Europa och övriga världen. Verkligen spännande! 

Övrigt: 
Eleverna i 4B och 4C, som är utvalda att delta i Skolverkets internationella lässtudie, PIRLS, har fått med sig kuvert hem till er vårdnadshavare med information. I kuvertet finns, förutom information, även en enkät, som ska besvaras antingen på papper och skickas in (returkuvert är bifogat) eller digitalt. 
Betty, som är Skolverkets skolsamordnare för Fridtjuv Bergskolan, har även informerat eleverna en extra gång om studien, och hur det kommer att gå till. 

Läxor:

4A:
onsdag 10/3: Läsläxa i Solhjärtats hemlighet enligt lässchemat. Material finns i classroom svenska. Uppgifterna görs i skolan. 

onsdag 10/3: NO-diagnos på kapitlen "Naturen på vintern". Eleverna tränar genom att repetera uppgifter och annat material i sitt NO-häfte, samt använda materialet som finns i classroom NO under vecka 9-10, (filmer, begrepp på Quizlet m.m.) när de repeterar. 

fredag 12/3: Engelska glosor, eleverna har fått ett papper med glosor, som de ska träna på, samt välja 5 av orden och skriva meningar om. Dokumentet finns även i classroom.

4B:
onsdag 10/3: Läsläxa i Sixten. Material finns i classroom "4B extra". Uppgifterna görs i skolan.

fredag 12/3: Engelska glosor, eleverna har fått ett papper med glosor, som de ska träna på, samt välja 5 av orden och skriva meningar om. Dokumentet finns även i classroom.

4C:
torsdag 11/3: Vi fortsätter läsa i Noelias hemlighet och svarar på frågorna som eleverna klistrar in i sin arbetsbok. 

torsdag 11/3: NO-diagnos. Eleverna får med sig NO böckerna hem och vi kommer också lägga upp i NO-Classroom länkar och annat som eleverna bör träna på för att vara förberedda inför diagnosen. 

fredag 12/3: Eleverna får ett korsord med sig hem där några av de glosor vi arbetat med i Kap 1 ska skrivas in och stavas rätt. Till hjälp har de en gloslista där de kan hitta orden. Alla får inte samma korsord. 


Trevlig helg!
/Betty, Besna och Frida

tisdag 23 februari 2021

Inför vecka 9

Så kom då det efterlängtade sportlovet. Det kändes innan lovet, att det var många som behövde lite ledighet. Hoppas alla kommer tillbaka pigga och utvilade efter lovet. Det är uppskattat att ni har stöttat era barn, som varit hemma, genom att se till att de arbetar lite om och när de orkat, med hjälp av classroom, eller att de varit med digitalt hemifrån. Det är värdefullt för dem, har vi sett. De kan hänga med i arbetet bra, utan att komma för långt efter. 

För information, är Fridtjuv Bergskolan uttagen att medverka i en stor internationell lässtudie, där man undersöker läsförmåga och attityder till läsning, hos elever i årskurs 4. Studien, som heter PIRLS (eller förkortas så) genomförs vart femte år, och innefattar både en läsförståelsedel samt en enkätundersökning för eleverna. Dessutom kommer även ni vårdnadshavare få besvara en enkät.
Skolor och klasser som ska medverka i studien, väljs ut slumpmässigt, och hos oss är det 4B och 4C, som är utvalda. Denna studie kommer genomföras en dag i mars. Det går att läsa mer om PIRLS på Skolverkets sida HÄR. Mer information kommer.

Nu när vi har en ökande smittspridning av Covid-19 i samhället, påminner vi om att det fortfarande är viktigt att vi håller i och håller ut, vad gäller alla restriktioner och rekommendationer.
Du hittar information som är riktad till skolan via länken nedan.

https://www.odeshog.se/kommunpolitik/tryggochsaker/samladinformationmedanledningavcovid19/forskolaochskola/covid19angaravendigsomarung.4.e54ab11768440b8113db1f.html

Läxor:
4A:
onsdag 3/3: läsläxa i Solhjärtats hemlighet enligt lässchemat. Material finns i classroom svenska. Uppgifterna görs i skolan. 

torsdag 4/3: matteläxa på NOMP. Läxan handlar om klockan, och heter "Läxa vecka 9"

4B:
onsdag 3/3: läsläxa i Sixten. Material finns i classroom "4B extra". Uppgifterna görs i skolan.

torsdag 4/3: matteläxa på NOMP. Läxan handlar om klockan. Den är upplagd i classroom matematik.

4C:
torsdag 4/3: 
läsläxa i Noelias hemlighet plus uppgifter. Uppgifter finns i classroom svenska.
matteläxa på NOMP. Läxan handlar om klockan. Den är upplagd i classroom matematik.

Ha ett härligt lov och ledighet!
/Betty, Besna och Frida

Inför vecka 15

Så är då påsklovet här! Välförtjänt, så bra som vi jobbat på sista veckorna, trots att dessa veckor till mycket stor del, präglats av pandem...